Sint-Rombouts tour (NL)

Geniet van de stad vanuit alle invalshoeken: ter land, ter zee en in de lucht !

 

Zijn inbegrepen in de tour : een bezoek aan de Sint-Romboutstoren, een tochtje met de Solarboat.

 

Dagverloop:

 

 Bergschoenen aangetrokken ? Rond 15u beklimmen immers we de Sint Romboutskathedraal. Alle 538 treden ! En waarom doen we dat, zal je denken ? Omdat het de moeite waard is. Wacht immers tot je de prachtige skyline van Mechelen ziet. Rond 17u vertrekken we ten slotte naar de Solarboat, die ons al varend naar ons avonddiner zal leiden, verse spaghetti à volonté !  Aan boord kan u genieten van een all-in formule van drank. Rond 20u zit de dag erop helaas en eindigen waar we begonnen. 

 

 

Zijn inbegrepen in de tour : een bezoek aan de Sint-Romboutstoren, een tochtje met de Solarboat en een avonddiner.

 

prijs: 80 euro p.p

Sint-Rombouts tour (EN)

Enjoy the city from all angles: by land, sea and air!

 

Included in the tour :  a visit to the St Rombouts Tower, a trip on the Solar Boat and an evening dinner.

 

Course of the day:

 

. Got mountaineering boots? Around 15h we climb the Sint Romboutskathedraal. All 538 steps! And why do we do that, you might think? Because it is worth it. Wait till you see the beautiful skyline of Mechelen. Finally, around 5 pm we depart for the Solar Boat, which will take us to our evening dinner, fresh spaghetti à volonté!  On board you can enjoy an all-in formula of drinks. Around 20h the day ends unfortunately and we end where we started. 

 

 

 

Are included in the tour:  a visit to the St. Rombouts tower, a trip on the Solar Boat and an evening dinner.

 

price: 80,00 euro p.p.